GARAŻ do wynajęcia w centrum miasta
ul. 30 Stycznia

(do wykonania prace remontowe – w porozumieniu)
Powierzchnia: 17,48 m²
Najemca wyłaniany będzie w drodze przetargu
Szczegółowe informacje można uzyskać
w siedzibie ZGL
ul. Krótka 2 w Międzyrzeczu
lub pod nr telefonu: 95 721 15 92