Remonty

Usługi remontowe realizowane są przez jednostkę na podstawie planu rzeczowo-finansowego, który uwzględnia najpilniejsze potrzeby wynikające z okresowych kontroli technicznych budynków i lokali, z przeglądów kominiarskich, jak i wynikające z decyzji administracyjnych (w szczególności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) oraz na podstawie zgłaszanych wniosków przez najemców i użytkowników.

Wszystkie wnioski najemców, które dotyczą będących w zarzadzaniu ZGL nieruchomości Gminy Międzyrzecz, są realizowane zgodnie z wprowadzonymi w roku 2017 procedurami, m.in.:

  • Regulaminem wymiany stolarki okiennej, który wprowadza jasne i przejrzyste kryteria klasyfikacji stolarki okiennej do wymiany,

  • Instrukcją postępowania przy ustalaniu remontów przeprowadzonych przez najemców oraz zasady rozliczania poniesionych przez nich nakładów, która określa szczegółowe zasady postępowania zarówno najemcy, jak i ZGL jako wynajmującego