Ochrona Danych Osobowych

Informacja

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2, 66-300 Międzyrzecz.
 2. Inspektor Ochrony Danych – Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl.
 3. Państwa dane oobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO w związku z realizacją celów określonych w statucie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin i osób niebędących członkami, ale korzystających z jego zasobów
  lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami na podstawie zawartych umów. Państwa dane osobowe
  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w sytuacji, jeśli będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny
  do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów dotyczącyh przetwarzania danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji celu przetwarzania.