Zarządzanie niemieszkalnym zasobem gminnym

W ramach zadań statutowych, poza lokalami mieszkalnymi, ZGL administruje także lokalami użytkowymi, w tym garażami, pomieszczeniami gospodarczymi, itp. oraz nieruchomościami gruntowymi.

Umowy najmu i dzierżawy zawierane są w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym. Organizatorem przetargów jest Zakład Gospodarki Lokalowej. Wynajem w trybie bezprzetargowym następuje w określonych przypadkach na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów lokalnych i wewnętrznych jednostki. Zarządzanie nieruchomościami gminnymi przez ZGL określa  w szczególności: