Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu

został powołany uchwałą Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym, nieruchomościami zabudowanymi i gruntowymi

Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Międzyrzeczu w dniu 04.01.2016 r. został wpisany
do rejestru REGON pod numerem identyfikacyjnym 363382523. Jednostce w dniu 19.02.2016 r. nadano NIP 596-175-06-38. 

Zadania

Do zadań zakładu należy wykonywanie uprawnień i obowiązków Gminy wynikających
z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz z ustawy o własności lokali, a także zabezpieczenie interesów Gminy przy zarządzaniu lokalami
w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych i we wspólnotach mieszkaniowych. Podstawowe zadania zakładu zostały określone w Statucie ZGL, który jest załącznikiem
do ww. uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

Team work discussion

ZGL zarządza:

43

Budynki

Własności Gminy, w tym 32 na terenie miasta i 10 na terenie wiejskim.

686

mieszkań

rozmieszczonych w budynkach będących własnością Gminy Międzyrzecz oraz w budynkach Wspólnot mieszkaniowych.

186

lokali mieszkalnych w budynkach w 100% własności Gminy

137 lokali na terenie miasta (w tym 77 lokali socjalnych i 3 pomieszczenia tymczasowe), 49 lokali na terenie wiejskim (w tym 10 socjalnych).

503

lokalami w 186 budynkach Wspólnot, w których Gmina ma swój udział

-407 lokalami mieszkalnymi na terenie miasta (w tym 80 lokalami socjalnymi),
-96 lokalami mieszkalnymi na terenie wiejskim (w tym 7 lokalami socjalnymi.

ZGL administruje także lokalami użytkowymi oraz nieruchomościami gruntowymi.

ZGL przejął od MTBS Sp. z o.o.:

-17 lokali użytkowych,
-87 garaży,
-169 pomieszczeń gospodarczych,
-17 piwnic (nieprzynależnych do lokali mieszkalnych).

Zakład Gospodarki Lokalowej administruje gruntami gminnymi o powierzchni 298.795 m2, w których wyszczególnić należy:

-grunty na terenie miasta o powierzchni 130.874 m2,
-grunty na terenie wiejskim o powierzchni 38.787 m2,
-grunty rolne o powierzchni 129.134 m2.

Internetowy dostęp do kartotek czynszowych oraz komunikacja drogą mailową

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych najemców i dzierżawców ZGL wprowadziliśmy program umożliwiający internetowy dostęp do kartotek czynszowych. Usługa ta daje możliwość w szczególności kontrolowania stanu rozliczeń czynszowych, wskazania stanów liczników i przekazywania do zakładu wszelkiej korespondencji, w tym oświadczeń np. o zmianie ilości osób do naliczeń czynszowych. 

Ponadto osoby aktywnie korzystające z internetu będą mogły korzystać z płatności za pośrednictwem Dotpay i eCard. Dla naszych najemców i dzierżawców wynegocjowaliśmy bardzo korzystną ofertę cenową za płatności przez internet kartami płatniczymi oraz za dokonywanie przelewów. Podpisanie umów na ww. usługi to wyjście naprzeciw tym, którzy cenią swój czas i wygodę,

Ponadto ZGL wprowadził możliwość kontaktowania się z zakładem w formie mailowej. Wystarczy na odpowiednim formularzu wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. Wszystkie te działania mają służyć wygodzie najemców i dzierżawców. Bez potrzeby przychodzenia do zakładu i  konieczności zwalniania się z pracy w ciągu dnia, można przede wszystkim podejrzeć stan swoich rozliczeń czynszowych a telefonicznie lub mailowo dokonać ewentualnych wyjaśnień.